Solidariteitsmaal in coronastijl

Mijn computer verwittigt mij constant: tijd om de laatste inkopen te doen, vertrekken om de zaal klaar te zetten, en zondag worden wij verwacht om de eerste in het OCN te zijn.

Maar mevrouw Corona heeft roet in het eten gegooid. De traiteur had nochtans al heel lekkere spijzen in voorbereiding. Het werd een hele rompslomp en het bijhouden van de rekening kan niet secuur genoeg verlopen.

Wij willen hartelijk dank zeggen aan

  • alle mensen die kaarten verkochten
  • diezelfde mensen die hun ‘klanten’ opnieuw verwittigden dat het niet doorgaat
  • zij die meehielpen om drukwerk en publiciteit te verzorgen
  • de vele vrijwilligers die zich spontaan gemeld hadden om de bediening te verzorgen
  • Filip Vanassche met wie we een haalbare regeling troffen
  • allen die met een groot hart het geld voor hun kaarten toch laten doorgaan naar broederlijk delen en hiermee oprecht steunen
  • alle meevoelende mensen die onze moraal opkrikten

DANK  …………. DANK …………… DANK…………… DANK ……………DANK……..

Van harte uitgenodigd op de bedanking op zondag 19 april ( tenminste als vrouwe Corona de plaat gepoetst heeft), na de mis van 9u30 in de H. Margaretakerk.

deken Henk en priester Stefaan
Christine en Ivan, verantwoordelijken voor het solidariteitsmaal