Eucharistie vijfde paaszondag

Op de weg naar Pinksteren gaat de Verrezene ons niet alleen voor als onze gids en richtingwijzer. Jezus is zelf de weg die wij naar waarheid mogen volgen om tot het volle leven te geraken. Door zijn diepere verbondenheid met God, zijn Vader is Hij de hoeksteen waarop alles steunt.

In verbondenheid is hier de eucharistie van de vijfde paaszondag vanuit de dekenale kerk te Waregem.