Mediazondag

Sinds een paar jaar is mediazondag geplaatst in de vierde weekend van mei (vroeger september). We worden herinnerd aan onze zending om Jezus’ boodschap over heel de wereld en heel de bevolking bekend te maken. Hiervoor wordt onze steun gevraagd voor de kerkelijke media die uiterst belangrijke kanalen hiertoe zijn.

Dit jaar is de slagzin voor de Werelddag voor de sociale communicatiemiddelen: “Kerkelijke media: verhalen die verbinden“.

Op mediazondag wordt normaal in de weekendvieringen in alle kerken en openbare kapellen de voorgeschreven collecte voor de kerkelijke media gehouden. Omwille van de coronacrisis kan dit nu niet op deze wijze doorgaan. Daarom wordt een warme oproep gedaan om een bedrag te schenken aan de hoofdkanaal voor de kerkgemeenschap in Vlaanderen: Kerknet. Steeds meer mensen vinden de weg naar Kerknet. Laten wij de trend getoond in deze infografiek waarderen.

Voor de 54ste Wereldcommunicatiedag schreef paus Franciscus deze boodschap.