Benoeming diaken Gildas

Met grote vreugde melden wij u allen de benoeming van diaken Gildas Cambia in onze pastorale eenheid Sint-Paulus Waregem
met ingang van 1 juli 2020.

De datum voor zijn priesterwijding wordt nog bepaald.

Van harte gefeliciteerd!