Bidweek voor de eenheid van de christenen 18-25/01

Tussen 18 en 25 januari vindt ook dit jaar de traditionele gebedsweek voor de eenheid van de christenen plaats. Omwille van de coronamaatregelen kunnen we niet de jaarlijkse gebedsavond organiseren in Waregem. Toch nodigen we allen uit om te bidden voor de eenheid. Het wereldwijde thema voor de bidweek is dit jaar gebaseerd op Johannes 15, 9-17 “Blijf in mijn liefde… en je zult veel vrucht dragen”. In de verschillende christelijke kerkgemeenschappen zijn we met velen die zo Jezus’ liefde willen doorgeven.

Hier kun je alvast een mooie bundel vinden die speciaal voor deze week werd opgesteld door onze pastoor-deken kan. Henk Laridon als
voorzitter van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen.
Het eindigt met dit gebed:

Drieëne God, Schepper en Vader,
Wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede, in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer.
Amen.

Op een aantal plaatsen zullen ook diensten gestreamd worden, een zo’n dienst is de jaarlijkse dienst van de Sint-Michielsbeweging in de Sint-Michielskerk in Kortrijk die je dit jaar op woensdag 20 januari om 19:30 uur kunt meevolgen op https://youtu.be/IFrEJqMDvMk.