Vieringen Aswoensdag 17/02

UPDATE Alle zes de geplande vieringen zijn VOLZET.

Woensdag 17 februari start de veertigdagentijd. In deze tijd waarin beperkende maatregelen nodig zijn omwille van het coronavirus mogen er maar 15 mensen aan de viering deelnemen buiten de voorganger.
We organiseren daarom meer vieringen dan de voorbije jaren. Men moet op voorhand een plaats reserveren voor een specifieke viering via het decanaal secretariaat 056 60 35 51, dekenij.waregem@skynet.be

De vijf eucharistievieringen en een gebedsviering bevatten telkens een moment waarin de voorganger zonder aanraking van de ontvanger as strooit op de kruin van het hoofd als teken van onze bereidheid om onszelf niet op te hemelen, maar eerlijk om te gaan met God en mensen. Moge de veertigdagentijd ons helpen om die bekering verder te zetten in het leven van elke dag.
07:30 u. Eucharistieviering in de H.-Amanduskerk, Centrum, Markt VOLZET
09:00 u. Eucharistieviering in de H.-Margaretakerk, Nieuwenhove, Oblatenstraat VOLZET
09:30 u. Gebedsviering in de H.-Amanduskerk, Centrum, Markt VOLZET
11:15 u. Eucharistieviering in de H.-Amanduskerk, Centrum, Markt VOLZET
18:30 u. Eucharistieviering in de H.-Amanduskerk, Centrum, Markt VOLZET
19:00 u. Eucharistieviering in de H.-Margaretakerk, Nieuwenhove, Oblatenstraat VOLZET