Paasboodschap Mgr. Lode Aerts

Bisschop Lode spreekt ons vandaag, op Pasen, toe.