Veiligheidsmaatregelen en 100 mensen toegelaten vanaf 9/06/2021

Het Ministerieel Besluit op 4 juni 2021 dat de wijzigingen van de maatregelen bepaalt ten opzichte het Ministerieel Besluit op 28 oktober 2020 werd verwerkt in een protocol voor de publieke erediensten dat op Kerknet kan gelezen worden.

Voor de erediensten binnen in de kerkgebouwen geld er weer een maximum aantal deelnemers per viering van 100, in de mate er een afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden tussen de stoelen van groepen van maximum vier personen (of allen die onder hetzelfde dak wonen). Van dit maximum zijn uitgezonderd: de kinderen tot en met 12 jaar en de voorganger.

Aan personen die deel uitmaken van een risicogroep wordt gevraagd niet te komen. Wie symptomen vertoont van een COVID-19 besmetting (hoesten, koorts, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, aangetaste reuk- of smaakzin, …) en diens gezin mogen niet komen.

De onderstaande maatregelen blijven gelden.

Het is verplicht een mondneusmasker te dragen in de kerken en kapellen voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar, zowel als men zit, als wanneer men in beweging is. Enkel de sprekers, voorzangers en koorleden mogen dit afnemen bij het spreken of zingen indien ze op 5 meter van de aanwezigen en 3 meter onderling staan.

We moeten steeds op 1,5 meter blijven van mensen die niet tot de groep hierboven beschreven behoren.

Iedereen moet zijn handen inwrijven met ontsmettingsgel bij het binnenkomen.

Er mogen geen tekstbladen doorgegeven worden, ook geen andere voorwerpen.

Er staan een aantal stoelen samen. Men mag niet zelf stoelen verplaatsen. Men houdt zich aan de beschrijving van de groepen hierboven.

Er is geen offergang.

Zoals men gewoon is bij het binnenkomen stoelgeld in de offerblok te laten vallen, zal men bij het buitengaan in mandjes geld voor de collecte kunnen laten vallen.

Men mag bij het Onzevader geen handen geven aan mensen die niet onder eenzelfde dak wonen. Bij de vredeswens mag men geen handdruk, kus of andere aanraking geven tussen mensen die niet onder één dak wonen.

Bij de communie-uitreiking blijft men op 1,5 meter van elkaar, strekt men de handen ver uit in de vorm van een kommetje en zal de uitreiker met gestrekte arm een hostie erin laten vallen. De voorganger zegt eenmaal vooraan “Lichaam van Christus” en de mensen mogen bij het ontvangen van de communie enkel binnensmonds “Amen” zeggen.

Er zullen in elke weekendviering of andere viering met veel deelnemers stewards zijn die de deelnemers zullen wegwijs maken in de andere werkwijze, gelieve hun aanwijzingen op te volgen.

Na afloop van de eredienst wordt de plaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholingen zijn niet toegelaten. Ook vóór de viering moeten ze worden vermeden.