De actie Troost voor Trooz is afgelopen, een volle vrachtwagen is net vertrokken.
Mogen wij dan ook vragen om GÉÉN materiaal meer binnen te brengen in het secretariaat.
In naam van de organisatie van Bedevaarten bisdom Brugge en de mensen van het stadje Trooz danken we jullie van harte voor het vele materiaal dat werd binnengebracht.