Bidden en vieren

Christenen zijn mensen die weten dat God hen kan en wenst te helpen. Jezus leerde ons God kennen als een Vader die alle mensen lief heeft, hen op verhaal wil laten komen bij Hem en bemoediging, troost en inspiratie wil geven.

God houdt ons altijd voor ogen en in zijn hart. Hij nodigt ons uit om elke dag tijd te nemen om te bidden. Hierdoor herinneren we ons weer Gods liefde, zijn zegeningen en zijn oproep om ons in te zetten voor de mensen om ons heen. Bidden kan gebeuren met gekende gebeden, met eigen woorden en met inspiratie die komt door een tekst uit de Bijbel of een bezinning te lezen. Heb je veel of weinig tijd, bidden is zeker geen verloren tijd.

Wij wensen ook samen ons geloof te vieren als een delen van de ervaringen, de vreugde en de ondersteuning die God en medemensen geven aan ons persoonlijk leven. Hiervoor worden vanuit de pastorale eenheid vieringen georganiseerd zowel op vaste regelmaat als op aanvraag van mensen.
Mensen kennen vooral de eucharistievieringen, maar daarnaast bestaan er ook gebedsvieringen zonder communie. Bij het samen bidden zijn zowel de vragende en dankende woorden van mensen, het lezen uit de Bijbel, de stiltemomenten, de liederen en de handelingen in naam van God van belang.
Op bijzondere momenten in het leven vragen wij een sterker teken van Gods zegenende en reddende werking. Jezus persoonlijke handelingen als Zoon van God werden in de Kerkgemeenschap samengebald tot zeven sacramenten: naast de eucharistie hebben we het doopsel, de biecht, het vormsel, het huwelijk, de wijding (diaken, priester, bisschop), de ziekenzalving. Ook de uitvaart is een belangrijk moment van verbondenheid, waarbij Jezus' verrijzenis weer kracht geeft.

Algemene contactinformatie voor de aanvraag van een viering