Ziekenzalving

Betekenis van de ziekenzalving

Als je krachten afnemen of als je voelt dat ziekte je lichaam verzwakt, kan je de nood voelen aan Gods aanwezigheid.

Het sacrament van de ziekenzalving wil je de steun en de kracht van de Heer in deze toestand van ernstige ziekte en verzwakking toezeggen en in tekenen uitdrukken. Zieken en ouderen kunnen dus zeker ook gezalfd worden als er geen onmiddellijk stervensgevaar is.

Vaak hebben mensen zelf angst en schroom om over de ziekenzalving te spreken. Toch weten we uit ervaring dat de ziekenzalving, bewust beleefd en in familiekring ontvangen, veel kracht geeft, zowel aan de zieken als aan de familieleden. Dit sacrament kan ook helpen om met het verleden in het reine te komen en om beschadigde banden te herstellen.

Daarenboven blijft het zeer zinvol om vlak voor het sterven de ziekenzalving te ontvangen, als zondevergeving en versterking voor de reis naar God.

Individuele ziekenzalving

Je kan hiervoor in principe iedere priester contacteren en een afspraak maken. In onze pastorale eenheid werken de volgende priesters:
deken Henk Laridon (Markt 32, 056-60 35 51), medepastoor Gildas Cambia (Oblatenstraat 4, 0489 973 924), Meewerkend-priester Ghislain Bossuyt (Olmstraat 37/13, 056-32 71 43).

 

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Kort na Pasen wordt in onze pastorale eenheid een viering georganiseerd waarin we mensen samen brengen die de ziekenzalving wensen te ontvangen.
Via sociale bewegingen en individuele contacten worden mensen uitgenodigd. Voor zij die geen vervoer zouden hebben, kunnen wij hiervoor zorgen.

In de ziekenzalving willen we bidden om kracht en sterkte. We vertrouwen onze zorgen toe aan God in deze viering en hopen op bemoediging en steun.