Eucharistie

Het Ministerieel Besluit op 4 juni 2021 dat de wijzigingen van de maatregelen bepaalt ten opzichte het Ministerieel Besluit op 28 oktober 2020 werd verwerkt in een protocol voor de publieke erediensten dat op Kerknet kan gelezen worden.

Voor de erediensten binnen in de kerkgebouwen geld er weer een maximum aantal deelnemers per viering van 100, in de mate er een afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden tussen de stoelen van groepen van maximum vier personen (of allen die onder hetzelfde dak wonen). Van dit maximum zijn uitgezonderd: de kinderen tot en met 12 jaar en de voorganger.

Kerken en kapellen
H. Amandus: Markt, centrum
H. Familie: Broekstraat, Gaverke
H. Hubertus: Kruishoutemseweg, Jager
H. Jozef: Bieststraat, Biest
H. Margareta: Oblatenstraat, Nieuwenhove
Weekkapel oblaten (palend aan de Stedelijke Kunstacademie): Processiestraat, centrum

Intenties
Een eucharistie kan opgedragen worden voor een bepaalde intentie zoals de overledene(n) van een familie, een jubileum, een vraag om Gods steun/genezing/zegen...
Voor de aanvraag hiervan richt u zich naar het secretariaat.

Eucharistievieringen (regeling 9/06 tot 31/08/2021)
Zaterdag om 16:00 uur in H. Familie
Zaterdag om 17:00 uur in H. Amandus
Zaterdag om 18:15 uur in H. Familie

Zondag om 08:00 uur in H. Amandus (gelezen mis)
Zondag om 09:30 uur in H. Margareta
Zondag om 10:30 uur in ... door Sint-Michielsbeweging
Zondag om 10:45 uur in H. Amandus

Maandag om 07:30 uur in H. Amandus
Maandag om 11:15 uur in weekkapel oblaten
Dinsdag om 11:15 uur in weekkapel oblaten
Dinsdag om 18:30 uur in H. Margareta
Woensdag om 11:15 uur in weekkapel oblaten
Woensdag om 18:30 uur in H. Amandus, niet in juli en augustus
Donderdag om 07:30 uur in H. Amandus
Donderdag om 11:15 uur in weekkapel oblaten
Donderdag om 19:15 uur in H. Hubertus,
  binnen de gebedsavond van de charismatische beweging
Vrijdag om 11:15 uur in weekkapel oblaten
Vrijdag om 18:30 uur in H. Familie

Eucharistische aanbidding
Woensdag om 18:00 uur in H. Amandus
Vrijdag om 17:30 uur in H. Familie