Huwelijk

Betekenis van het kerkelijke huwelijk

God is liefde – het is de kern van het christelijk geloof. God verlangt ernaar om mensen te laten delen in zijn liefde. Heel de Bijbel getuigt ervan hoe mensen door de eeuwen heen Gods liefde ervaren en beantwoord hebben, met vallen en opstaan. In de ontmoeting met Jezus mochten mensen ervaren dat God een nabije en trouwe God is.

Ook nu ervaren mensen Gods liefde doorheen de gebeurtenissen in hun leven, in de ontmoetingen met anderen en met Jezus Christus, in de vriendschap tussen mensen, in gebed en in vieringen… Ze ervaren Gods liefde heel bijzonder wanneer twee mensen het wagen om zich voor het leven te engageren: uit vrije wil, exclusief, trouw, met openheid voor kinderen, vanuit het geloof dat God zelf de bron is van hun liefde, degene die hun liefde kracht en dynamiek geeft, de oorsprong en het doel ervan, degene die mee op weg gaat.

Dat God met gehuwden op weg gaat en aanwezig is in hun dagelijkse jawoord is de diepste betekenis van het huwelijkssacrament.
Man en vrouw zijn beeld van Gods liefde.

Het huwelijk in onze pastorale eenheid

Om een huwelijk aan te vragen in onze pastorale eenheid, contacteer je eerst het secretariaat, bij voorkeur een jaar voor de geplande huwelijksdatum. Er wordt dan samen gekeken naar een moment voor uw kerkelijk huwelijk en de kerk waar het zal doorgaan.

Bij een eerste contact wordt er gevraagd naar een aantal administratieve zaken die nodig zijn om het huwelijksdossier op te stellen. Als jullie in een andere parochie willen trouwen of het huwelijk door een bevriend priester of diaken willen laten inzegenen, dan brengen jullie dit al ter sprake. Jullie huwelijksdossier bevat naast de datum en de plaats van het huwelijk ook de administratieve gegevens en doopbewijzen. Om het doopbewijs te kunnen opvragen, zijn de gegevens nodig van de parochie waar je gedoopt bent. (Als je ouders een trouwboekje hebben, vind je daarin de datum en plaats van je doopsel. Als ze geen trouwboekje hebben, informeer je best al bij hen naar waar zij woonden toen ze je lieten dopen en hoe oud je toen was.)

 

Inhoudelijke voorbereiding

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal maakte de heel interessante deelsite Praktische wegwijzer 'Trouwen voor de kerk'

Als er een voorganger aangesproken is door het secretariaat van de pastorale eenheid, zal die contact nemen om een gesprek te plannen. Hierin wordt uitgewisseld over jullie relatie, jullie keuze om voor de Kerk te trouwen en wat dit betekent voor jullie verdere leven. Jullie overleggen daarna ook over het verloop van de huwelijksviering. Het huwelijksdossier wordt verder in orde gebracht.