Doopsel

Betekenis van het christelijke doopsel

Dit verdiepingsmoment toont dat mensen aanvoelen dat God een belangrijke rol speelt in hun leven en dat ook wensen.  Door Jezus Christus toont God de Vader mensen zijn aandacht en liefde voor elke mens. Dit wijst ons de goede richting voor ons leven en samenleven. Het geeft ons hoop en bezieling. Hij wil ons zijn Geest schenken om te uit de verbondenheid kracht te halen, zelf andere mensen tot hun recht te laten komen, behulpzaam en barmhartig te zijn.

De meeste mensen worden als kind gedoopt, maar ook jongeren en volwassenen kunnen kiezen om gedoopt te worden.
Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven hun zoon of dochter Jezus Christus te leren kennen en hun kind een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel in de katholieke kerk brengen ze hun kind binnen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof.

Het doopsel in onze pastorale eenheid

Als u uw kind wil laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, wensen we u vooreerst proficiat!
Als ouders een kind krijgen kijken ze uit naar het prille geluk ervan. Een kind ontvangen uit Gods hand is een fantastisch moment. Als pastorale eenheid willen we u zo goed mogelijk ondersteunen om met uw kind gelovig op weg te gaan.
Als jongere of volwassene gedoopt willen worden toont dat u geraakt werd door God en/of door mensen die door Hem bezield verbonden leven.

Om een doop aan te vragen in onze pastorale eenheid, contacteer je eerst het secretariaat. Er wordt dan samen gekeken naar een moment om uw kind te laten dopen en de kerk waar het zal doorgaan. U wordt geholpen om het aanvraagformulier in te kunnen vullen.
Een doopsel kan maar betekenis hebben als het bewust gekozen en doorleefd wordt. Ouders die voor het eerst een kindje laten dopen, dienen in onze pastorale eenheid een doopselcatechese bij te wonen. Men staat er stil bij de vraag waarom men het kind wil laten dopen, hoe een doopselviering verloopt en wat de betekenis is van de verschillende symbolen en rituelen. Zo’n samenkomst biedt kansen aan jonge ouders om elkaar te ontmoeten en te steunen in het gelovig op weg gaan met hun kindje. Deze doopselcatechese gaat normaal elke derde dag van de maand door in De Ark (Zuiderlaan 45).

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni 2020 groen licht aan de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw samen te komen om religieuze diensten te houden. Er zijn veiligheidsmaatregelen afgesproken en goedgekeurd door de overheid. De belangrijkste voor de vieringen in onze pastorale eenheid kunt u lezen in het artikel Veiligheidsmaatregelen in de kerken vanaf 1 oktober.

Lichtmisviering

Elk jaar worden de gedoopte kinderen en hun familie uitgenodigd voor de lichtmisviering in het weekend het dichtst bij 2 februari. We herdenken hoe Jezus opgedragen werd aan God in de tempel en willen de nieuw gedoopten plaatsen onder de zegen en de bescherming van O.-L.-Vrouw. Er is een kinderzegen en de ouders ontvangen een lichtmiskaars en het schelpje met de naam van hun gedoopte kind. Na de viering volgt een gezellig samenzijn rond de koffietafel waarvoor er ingeschreven moet worden.

Op zaterdag 30 januari 2021 om 16:00 uur worden de families van de gedoopten in de H.-Amandus- en H.-Jozefkerk en de H.-Hubertuskapel uitgenodigd in de Sint-Hubertuskapel (Kruishoutemsteweg, de Jager), en de families van de gedoopten in de H.-Margareta- en H.-Familiekerk in de Margaretakerk (Oblatenstraat, Nieuwenhove).