Doopsel

Betekenis van het christelijke doopsel

Dit verdiepingsmoment toont dat mensen aanvoelen dat God een belangrijke rol speelt in hun leven en dat ook wensen.  Door Jezus Christus toont God de Vader mensen zijn aandacht en liefde voor elke mens. Dit wijst ons de goede richting voor ons leven en samenleven. Het geeft ons hoop en bezieling. Hij wil ons zijn Geest schenken om te uit de verbondenheid kracht te halen, zelf andere mensen tot hun recht te laten komen, behulpzaam en barmhartig te zijn.

De meeste mensen worden als kind gedoopt, maar ook jongeren en volwassenen kunnen kiezen om gedoopt te worden.
Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven hun zoon of dochter Jezus Christus te leren kennen en hun kind een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel in de katholieke kerk brengen ze hun kind binnen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof.

Het doopsel in onze pastorale eenheid

Als u uw kind wil laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, wensen we u vooreerst proficiat!
Als ouders een kind krijgen kijken ze uit naar het prille geluk ervan. Een kind ontvangen uit Gods hand is een fantastisch moment. Als pastorale eenheid willen we u zo goed mogelijk ondersteunen om met uw kind gelovig op weg te gaan.
Als jongere of volwassene gedoopt willen worden toont dat u geraakt werd door God en/of door mensen die door Hem bezield verbonden leven.

Om een doopsel aan te vragen in onze pastorale eenheid vult u het aanvraagformulier in door op volgende link te klikken:  Aanvraagformulier Doopsel
Bij ontvangst wordt u zo spoedig mogelijk door een secretariaatsmedewerker gecontacteerd om de datum en het uur definitief vast te leggen.
Mocht u binnen de vijf dagen niemand gehoord hebben neemt u best even telefonisch contact op met het secretariaat. Tel. 056 60 35 51

Een doopsel kan maar betekenis hebben als het bewust gekozen en doorleefd wordt. Ouders die voor het eerst een kindje laten dopen, dienen in onze pastorale eenheid een doopontmoeting bij te wonen. Men staat er stil bij de vraag waarom men het kind wil laten dopen, hoe een doopselviering verloopt en wat de betekenis is van de verschillende symbolen en rituelen. Zo’n samenkomst biedt kansen aan jonge ouders om elkaar te ontmoeten en te steunen in het gelovig op weg gaan met hun kindje. Deze doopselontmoeting gaat normaal elke derde dag van de maand door in de Sint-Hubertusruimte op de Jager. (Kruishoutemsesteenweg, Waregem)
Voor meer info kan u klikken op de infofolder:
Infofolder doopontmoeting 2021-2022

Het Ministerieel Besluit op 4 juni 2021 dat de wijzigingen van de maatregelen bepaalt ten opzichte het Ministerieel Besluit op 28 oktober 2020 werd verwerkt in een protocol voor de publieke erediensten dat op Kerknet kan gelezen worden.

Voor de erediensten binnen in de kerkgebouwen geld er weer een maximum aantal deelnemers per viering van 100, in de mate er een afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden tussen de stoelen van groepen van maximum vier personen (of allen die onder hetzelfde dak wonen). Van dit maximum zijn uitgezonderd: de kinderen tot en met 12 jaar en de voorganger.

Lichtmisviering

Elk jaar worden de gedoopte kinderen en hun familie uitgenodigd voor de lichtmisviering in het weekend het dichtst bij 2 februari. We herdenken hoe Jezus opgedragen werd aan God in de tempel en willen de nieuw gedoopten plaatsen onder de zegen en de bescherming van O.-L.-Vrouw. Er is een kinderzegen en de ouders ontvangen een lichtmiskaars en het schelpje met de naam van hun gedoopte kind. Na de viering volgt een gezellig samenzijn rond de koffietafel waarvoor er ingeschreven moet worden.

Op zaterdag 5 februari 2022 om 16:00 uur worden alle families van de gedoopten in onze Pastorale Eenheid uitgenodigd in de Margaretakerk (Oblatenstraat, Nieuwenhove) voor de Lichtmisviering.