Uitvaart

Betekenis van de kerkelijke uitvaart

De verkondiging van het christelijk geloof start met de boodschap dat onze Heer Jezus opgestaan is uit de dood. De Verrezene getuigde reeds voor zijn dood: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.” en “Ik kom terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben”. Dat de God de Vader Hem opwekte uit de dood is de bevestiging dat Jezus de weg naar de Vader is, het volle leven in verbondenheid met God voorleefde. In het belangeloos geven van zijn leven voor ons toonde Hij dat God ons altijd nabij is, zelf door lijden en dood heen.

In ons leven ervaren we soms dat Jezus' nabijheid in de donkere momenten ons helpt vol te houden en zijn Geest ons troost, nieuwe hoop en bezieling geeft. We geloven dat we als geliefde kinderen van God doorheen onze dood in het eeuwige leven binnengaan.

Het is dit geloof dat we tijdens een kerkelijke uitvaart willen uitdrukken. We vragen de Heer zich over de overledene te ontfermen, bidden voor de nabestaanden en vragen dat doorheen het verdriet en rouw bij hen een nieuw licht en leven mag groeien.

Kerkelijke uitvaart in onze pastorale eenheid

Om een uitvaart in een van de kerken van onze pastorale eenheid aan te vragen contacteert de begrafenisondernemer of de dichtste familie het secretariaat. De secretaris gaat spreekt dan een van onze voorgangers voor de uitvaartplechtigheid aan. Die zal contact opnemen met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid.

Laatste wilsbeschikking rond de uitvaart

Meestal regelen de nabestaanden de uitvaart, vaak met in het achterhoofd welk soort uitvaart de overledene had gewenst.

Wie zeker wil zijn dat hij of zij na het overlijden een kerkelijke uitvaart krijgt, laat dat best registreren bij de Dienst burgerlijke stand op de gemeente. Op de uitleg over de laatste wilsbeschikking op de site van de Stad Waregem vindt u het officiële formulier om naast de wens over de begraafplaats- en wijze ook de wens over de uitvaartplechtigheid te laten registreren.

Je kan uitdrukkelijke wensen over jouw uitvaart ook opnemen in een testament. Maar weet dat het testament – zeker als het bij een notaris ligt – vaak maar geopend wordt na de uitvaart. De kans is groot dat men dan niet meer aan de wens van de overledene kan voldoen. Het formulier bij de Dienst burgerlijke stand is dus beter geschikt.

Herdenkingsvieringen van onze overledenen

In onze pastorale eenheid organiseren we herdenkingsvieringen in de vier kerken in het weekend na Allerzielen. Zij die gestorven zijn in het voorbije jaar en met ons gebed werden begeleid in een van die kerken willen we samen met de hele parochiegemeenschap biddend gedenken in een eucharistieviering in die respectievelijke kerk.

De overledenen in de loop van één of twee maanden worden al herdacht in een eucharistie op het eind van de maand daar op volgend. Dit wordt hernomen van het moment de versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken dit toelaat.

Voor beide vieringen krijgt de contactpersoon van de familie van de overledene op voorhand een uitnodiging voor de familie.